STEBER
TOSKANSKI FI 28-20cm
280.00 €
 

DORSKI-20-28cm

DORSKI-27-20

Opis:

IZDELUJE SE V RAZLIČNIH VIŠINAH IN RAZLIČNIMI KAPITELI.